LEX ADVOKATER SKAL VÆRE DEN FORETRUKNE LEVERANDØREN AV
FORRETNINGSJURIDISKE TJENESTER I ØSTFOLD.


NYHETER

Mottatt fordeler fra forretningsforbindelser? Er nødvendige rutiner på plass?

Har noen av dine ansatte fått rabatter på private kjøp, eller blitt invitert med på idretts- eller kulturarrangementer av virksomhetens forretningsforbindelser? Har du fått med deg at det er du[…]

Les mer...

Tollboden Sommerfest 2018

Fredag 17. august 2018 gjennomførte vi i samarbeid med de øvrige rådgiverne i Tollboden åtte seminarer relatert til selskapsrett, transaksjoner, offentlige anskaffelser og eiendomsutvikling. Seminarene ble etterfulgt av servering og[…]

Les mer...

LEX Advokater vant frem i sak om arrest av 20 millioner kr.

I desember fikk vår klients motpart medhold i Oslo byfogdembete i et krav om arrest for opptil 20 millioner kr mot vår klient. Saken ble avgjort uten at vår klient[…]

Les mer...

TJENESTER

LEX Advokater tilbyr rådgivning og bistand innen de fleste forretningsjuridiske områder.

Selskapsrett

Selskapsrett omfatter alt fra spørsmål knyttet til løpende drift, styrearbeid, generalforsamlinger kapitalforhøyelser og styreansvar til større omstrukteringer, fusjoner, fisjoner, m.v. LEX Advokater og øvrige rådgivere i Tollboden har bred og omfattende erfaring innen disse omrrådene.

Næringseiendom og annen fast eiendom

Vi har omfattende erfaring med næringseiendom og annen fast eiendom. Gjennom samarbeidet i Tollboden kan vi også levere helhetlig bistand i mer kompliserte transaksjoner.

Kontraktsrett

Kontrakter finnes i uendelig varianter og kan regulere alt fra små enkle oppdrag til store omfattende prosjekter. I alle tilfeller er kontraktene et verktøy for å skape forutsigbarhet for partene, unngå konflikter og regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. Våre advokater har god kunnskap om standardkontrakter innen en rekke bransjer. Vi kan hjelpe deg å inngå gode kontrakter som ivaretar dine interesser. 

Offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett

Det offentlige kjøper varer og tjenester for store summer hvert år. Innkjøpsprosessen er strengt regulert og oppdragsgiverne har en rekke plikter samtidig som leverandørene har en rekke rettigheter. Vi kjenner regelverket og bistår både leverandørsiden og oppdragsgiversiden gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

Transaksjoner og salg av virksomhet

LEX Advokater arbeider løpende med transaksjoner og har gjennomført en rekke salg og kjøp virksomheter. I samarbeid med øvrige rådgivere i Tollboden bistår vi i hele prosessen fra verdivurdering, tilrettelegging for salg, kontraktsutarbeidelse til closing.

Arbeidsrett

Det er en økende bevissthet blant ansatte og bedrifter knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Det er lett å trå feil, særlig under rasjonalisering og omorganisering. Vi vet hvilke regler som gjelder.

Tvisteløsning

Våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger. Vi er regelmessig i retten, har erfaring som dommerfullmektig og annet arbeid i domstolene og vi har sertifiserte rettsmeklere. Vi har meget god kunnskap om dynamikken i forhandlinger og prosessen i domstolene. 

Restrukturering og konkurs

Flere av våre advokater arbeider som bostyrere oppnevnt av tingretten og inngående kjennskap til restrukturering og konkurs. LEX Advokater kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner, for eksempel ved å oppnå konstruktiv dialog med kreditorer. Alternativene til konkurs er flere.

IT-kontrakter og personvern

LEX Advokater har god kjennskap til IT-kontrakter, herunder SSA og dataforeningens standardavtaler. Vi har erfaring med styrearbeid i IT-selskaper, rådgivning i tilknytning til gjennomføring av store IT-prosjekter og tvisteløsning. 

ADVOKATENE

Våre advokater har lang erfaring med bistand og rådgivning innen rekke bransjer og omfattende kunnskap om forskjellige forretningsjuridiske rettsområder. Vi arbeider sammen for å gi våre klienter gode råd, høy grad av service og leveranser av høy kvalitet. 

Lasse Kopperud

Advokat | Siviløkonom

Lasse har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i mange år. Han arbeider særlig med overdragelse av virksomhet, selskapsrett, kontraktsrett, entrepriserett og fast eiendom. Lasse snakker blant annet russisk og portugisisk. 

m. 922 22 277

Arne Sekkelsten

Advokat | MSc.

Arne har betydelig prosedyreerfaring og benyttes som bostyrer ved Fredrikstand og Moss tingrett. Han arbeider spesielt med kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, fast eiendom,  konkurs og restrukturering av selskaper.  Arne har også en mastergrad i Internasjonal politikk fra University of Edinburgh i Skottland og har vært aktiv politiker i både kommunestyre og fylkesting.

m. 416 11 404

Trine Husaas

Advokat | Bedriftsøkonom

Trine har lang og allsidig erfaring fra mange år som forretningsadvokat og fylkesadvokat. Trine bistår ofte i forbindelse med selskapsrettslige omstruktureringer, som for eksempel omdanninger, fusjoner og fisjoner, samt annen selskapsrett. Hun arbeider også mye med arbeidsrett, skatterett og kontraktsrett. 

m. 94 89 41 53

Hilde Støa Gaustad

Advokatfullmektig | Markedsøkonom

Hilde arbeider både for næringsdrivende og privatpersoner.  Hun har bred erfaring fra en rekke rettsområder. Hun er sertifisert mekler av Advokatforeningen.

m. 41 00 33 99

Rune Gaustad

Advokat | Bedriftsøkonom

Rune er spesialisert innen avtalerett og reklamasjons- og garantihåndtering. Han har betydelig ledererfaring fra organisasjoner og næringsliv. 

m. 48 14 73 05

OM OSS

LEX Advokater

LEX Advokater ble etablert av advokat Lasse Kopperud i 2013. I 2014 fikk advokat Kopperud selskap av advokat Arne Sekkelsten, og ved årskiftet 2017 / 2018 hadde antall advokater i LEX Advokater økt til seks. Advokatene arbeider med forretningsjus. Våre klienter er alt fra selskaper i etableringsfasen til store internasjonale selskaper og offentlige virksomheter. Vi bistår klienter over hele landet, men primært i områdene Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Vår målsetning er å være ledende innen forretningsjuridisk rådgivning i Østfold. 

LEX Advokater er organisert som et kontorfellesskap. Advokatene arbeider sammen og samarbeider under navnet «LEX Advokater», men driver formelt sett virksomhet gjennom egne selskaper. 

KONTAKT OSS

Vi har kontorer  vis a vis Gamlebyen ved innseilingen til Fredrikstad. Det er kort vei fra togstasjonen.

Kontaktdetaljer

Besøksadresse:

Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad

Kontaktskjema:
Epostadresse:
Advokatene:

Lasse Kopperud | epost| m. 92 22 22 77
Arne Sekkelsten | epost| m. 41 61 14 04
 Trine Husaas | epost| m. 94 89 41 53
Hilde Gaustad | epost| m. 41 00 33 99
Rune Gaustad | epost| m. 48 14 73 05