TJENESTER

LEX Advokater tilbyr rådgivning og bistand på de fleste forretningsjuridiske områder. Lær mer om hva vi kan hjelpe deg med her.

Hvilken organisasjonsform og struktur er best tilpasset den virksomhet som skal drives? Hvordan kan virksomheten finansieres gjennom lån, eller emisjon?

Kontrakter finnes i uendelig varianter. De kan regulere alt fra små, enkle oppdrag til store og omfattende prosjekter.

LEX Advokater har gjennom årene gjennomført en lang rekke salg og kjøp av virksomheter, og arbeider kontinuerlig med transaksjoner.

Våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger. En av løsningene kan være å gå gjennom rettsapparatet, gjennomføre voldgift eller hyre inn megler.

I avtaleinngåelse om kjøp og bruk av eiendom, er det viktig med gode og grundige kontrakter. Vi har omfattende erfaring rundt næringseiendom og annen fast eiendom.

Hva kan en arbeidsgiver og en arbeidstaker inngå gyldig avtale om? Hvordan bør en arbeidsgiver gå frem ved nedbemanning eller omorganiseringer?

Det finnes gode alternativer til konkurs! LEX Advokater kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner,

Det er viktig å være sikker på at en får igjen verdiene en har krav på – eller at en ikke må betale mer enn det som er rimelig dersom en er erstatningspliktig.

ADVOKATENE

Våre advokater har lang erfaring med bistand og rådgivning innen rekke bransjer og omfattende kunnskap om forskjellige forretningsjuridiske rettsområder. Vi arbeider sammen for å gi våre klienter gode råd, høy grad av service og leveranser av høy kvalitet.

Arne Sekkelsten

Arne Sekkelsten jobber primært med generelle forretningsjuridiske problemstillinger og jobber spesielt med tvisteløsning. Han jobber blant annet med arbeidsrett derav omorganiseringer og oppsigelser, erstatningsrett, selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom rettsforhold derav privat, – og næringseiendom, samt restrukturering og insolvens. Han benyttes også som bobestyrer for Søndre Østfold tingrett.

Lasse Kopperud

Lasse har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i mange år. Han arbeider særlig med overdragelse av virksomhet, selskapsrett, kontraktsrett, entrepriserett og fast eiendom. Lasse snakker blant annet russisk og portugisisk.

Trine Husaas

Trine har lang og allsidig erfaring fra mange år som forretningsadvokat og fylkesadvokat. Trine bistår ofte i forbindelse med selskapsrettslige omstruktureringer, som for eksempel omdanninger, fusjoner og fisjoner, samt annen selskapsrett. Hun arbeider også mye med arbeidsrett og kontraktsrett.

Om oss

LEX Advokater

Advokatfirmaet Lex AS ble startet av Lasse Kopperud i 2013. I etterkant har Arne Sekkelsten og Trine Husaas blitt en del av Lex Advokater. Etter noen år med drift av felles selskap, driver de tre advokatene nå egne firmaer i kontorfellesskap, under navnet Lex Advokater.

Kontorfellesskapet består av følgende firmaer: Advokatfirmaet Lex AS, Advokatfirmaet Husaas AS og Advokat Arne Sekkelsten.

Vår målsetning er å være ledende innen forretningsjuridisk rådgivning i Østfold.

IMG_3229-web

Nyheter