Nye forskrifter og forskrifter om endring av forskrifter gitt i tiden 1. januar – 28. februar 1999

Kildeartikkel.

Skattedirektoratets melding, SK nr. 10/99, 14. juni 1999.