Vedlegg 1: Forskrift av 15. juni 2001 om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester

Kildeartikkel.