Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129)

Kildeartikkel.

Skattedirektoratets melding nr 12/04, 26. november 2004