Fortløpende registrering av kontantsalg på kassaapparat

Kildeartikkel.

Om forståelsen av bokføringsforskriften § 5-3-2 første ledd.