Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

Kildeartikkel.

Brev 25.9.2009 fra Finansdepartementet som redegjør for Justisdepartementets vurdering av skillet mellom enkeltvedtak og forskrift og forholdet til ny merverdiavgiftslov.