Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften

Kildeartikkel.

Denne uttalelsen utdyper hva som ligger i begrepet “salg over internett” etter kassasystemlova og bokføringsforskriften.