5. Registrering av utenlandsk virksomhet som driver persontransport her i landet

Kildeartikkel.

5. Registrering av utenlandsk virksomhet som driver persontransport her i landet – SkatteetatenStartside til skatteetatentartside til skatteetatenfooter/desktop/standardSkatteetaten. Logo

Har du skrudd av JavaScript i nettleseren din? For at www.skatteetaten.no skal fungere best mulig, må du skru på JavaScript.

  • Publisert: 20.02.2018

Utenlandske næringsdrivende som transporterer personer i Norge i forbindelse med direkte transport til eller fra utlandet, er i prinsippet registreringspliktige i Norge. Omsetningen er imidlertid som nevnt fritatt for beregning av merverdiavgift. Skattedirektoratet har med hjemmel i forskrift 31. mars 1977 om registrering av utenlandsk næringsdrivende ved representant mv. (forskrift nr. 71) § 7 fritatt utenlandske næringsdrivende som her i landet utelukkende utfører slik avgiftsfri transport fra plikten til registrering i avgiftsmanntallet. De næringsdrivende vil etter de alminnelige regler kunne søke refusjon av inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 26 a. Den utenlandske næringsdrivende vil imidlertid ha rett til registrering (ved representant); og ved registrering vil virksomheten ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 21.