LEX Advokater vant frem i sak om arrest av 20 millioner kr.

LEX Advokater vant frem i sak om arrest av 20 millioner kr.

I desember fikk vår klients motpart medhold i Oslo byfogdembete i et krav om arrest for opptil 20 millioner kr mot vår klient. Saken ble avgjort uten at vår klient fikk anledning til å imøtegå kravet. Arresten innebar blant annet at namsmannen forbød vår klients oppdragsgiver å utbetale oppgjør for en stor jobb vår klient hadde utført.

LEX Advokater krevde at saken skulle behandles muntlig i retten og etter to dagers forhandlinger i Oslo byfogdembete i begynnelsen av januar, opphevet byfogdembetet arresten. Motparten anket til Borgarting lagmannsrett, men ved kjennelse 8. mai 2018 har også lagmannsretten gitt oss medhold i at kravet var grunnløst.

Vi gratulere vår klient, og ønsker lykke til videre!