Tolkningsuttalelse – avgift på elektrisk kraft – datasentre og utvinning av kryptovaluta

Kildeartikkel.

Skattedirektoratet gir i denne uttalelsen en avklaring på hvordan utvinning/produksjon av kryptovaluta avgiftsmessig skal behandles i forhold til særavgiftsforskriften (saf.) § 3-12-6. Den nærmere problemstillingen knytter seg til om produksjon av kryptovaluta kan omfattes av saf. § 3-12-6, med den virkning at produksjon av kryptovaluta skal betale den lavere satsen for elavgiften.