Tollboden Sommerfest 2018

Tollboden Sommerfest 2018

Fredag 17. august 2018 gjennomførte vi i samarbeid med de øvrige rådgiverne i Tollboden åtte seminarer relatert til selskapsrett, transaksjoner, offentlige anskaffelser og eiendomsutvikling. Seminarene ble etterfulgt av servering og underholdning. Det deltok nærmere 200 gjester på sommerfesten. Vi takker for oppmøtet!