Fradragsrett for tap på fordring

Kildeartikkel.

Spørsmål om fradragsrett for tap på fordring på kr […] etter skatteloven § 9-3. Spørsmål om det foreligger en særlig og nær tilknytning mellom kreditors virksomhet og fordringen. Klagen tas til ikke til følge.