Spørsmål om det forelå tilfredsstillende dokumentasjon for å kunne fakturere avgiftsfritt etter merverdiavgiftsloven § 6-24, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-24

Kildeartikkel.

Etterberegning av utgående merverdiavgift i perioden 1. – 5. termin 2013 og 1. – 6. termin 2014, kr 1 107 668, knyttet til virksomhetens omsetning av fiskeprodukter til eksportører som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Virksomheten fakturerte varene uten merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6-24 Spørsmålet er om det forelå tilfredsstillende dokumentasjon for å kunne fakturere avgiftsfritt, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-24-1 da skattepliktige hadde anvendt dokumentasjon på bestillinger som var datert etter salgsfakturaene.