Fradragsføring av inngående merverdiavgift knyttet til bilag som ikke tilfredsstiller krav til innhold i kjøpsdokumentasjon. Tilleggsavgift

Kildeartikkel.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr 366 089 og ileggelse av tilleggsavgift med 20 %, kr 73 217, jf. lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) §§ 15-10 og 21-3 (1). Spørsmål om det er grunnlag for å etterberegne merverdiavgift og ilegge tilleggsavgift i et tilfelle der skattepliktige har fradragsført inngående avgift knyttet til tre inngående fakturaer som ikke tilfredsstiller bokføringsforskriftens krav til innhold i kjøpsdokumentasjon, og en utgående faktura som er lagt til grunn er blitt behandlet som en inngående faktura. Klagen tas til følge.