Ulogisk periode for arbeidsforhold

Kildeartikkel.

  • Oppdatert: 11.12.2018

F285 / MAGNET_EDAG-285

Hvorfor denne feilmeldingen

Du har oppgitt en startdato på et arbeidsforhold som er etter sluttdatoen.

Feilmeldingen kan skyldes at du har:

  • tastet feil startdato på arbeidsforhold
  • oppgitt feil startdato på arbeidsforhold
  • oppgitt feil sluttdato på arbeidsforhold

Må du rette

Ja, a-meldingen inneholder alvorlig feil eller mangler du rette opp.

A-meldingen har blitt avvist.

Du rette feilen innen fristen for levering av a-melding for kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

Alvorlighetsgrad: Avvisning

Slik retter du

  1. Sjekk start- og sluttdato du har oppgitt, og endre slik at startdato kommer før sluttdato.
  2. Når du har rettet feilen, send inn a-meldingen. Bruker du et lønnssystem, sjekk med systemleverandøren hvis du er usikker på hvordan du retter i ditt system.

Eksempel

Et advokatfirma sender a-melding for desember med opplysninger om arbeidsforholdet til Ola. De oppgir startdato 1. januar 2020 og sluttdato 31. desember 2017.

De får feilmelding MAGNET_EDAG-285 fordi sluttdato er før startdato.

Advokatfirmaet endrer startdato på arbeidsforholdet for Ola til: 

Startdato på arbeidsforholdet

1. januar 2017

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.