Høring – flypassasjeravgift – differensiering etter flyreisens lengde

Kildeartikkel.

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring.