Omregistreringsavgift 2019

Kildeartikkel.

Omregistreringsavgift 2019 – SkatteetatenStartside til skatteetatentartside til skatteetatenfooter/desktop/standardSkatteetaten. Logo

Har du skrudd av JavaScript i nettleseren din? For at www.skatteetaten.no skal fungere best mulig, må du skru på JavaScript.

Avgiftsrundskriv

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv for omregistreringsavgiften for 2019.

Endringar 1. juli 2019

Skattedirektoratets kommentarar:

  • Nytt punkt 4.1 om korleis ein kan få fritak frå avgift.
  • Endringar i punkt 4 som følgje av at Skatteetaten har overteke ansvaret for fritak for avgifta.
  • Endringar i punkt 5 som følgje av at Skatteetaten har overteke ansvaret for betaling av avgifta.
  • Omtalen av kjøpsheving av brukt køyretøy er oppdatert (punkt 4.11.3).
  • Omtalen av omorganiseringer av verksemd er oppdatert (punkt 4.12).
  • Redaksjonelle endringar.

Tidlegare versjonar: