Mottatt fordeler fra forretningsforbindelser? Er nødvendige rutiner på plass?

Mottatt fordeler fra forretningsforbindelser? Er nødvendige rutiner på plass?

Har noen av dine ansatte fått rabatter på private kjøp, eller blitt invitert med på idretts- eller kulturarrangementer av virksomhetens forretningsforbindelser? Har du fått med deg at det er du som arbeidsgiver som må betale arbeidsgiveravgift av denne fordelen? Har du fått på plass nødvendige rutiner?

Av advokat Trine Husaas

Du har kanskje fått med deg den opphetede debatten rundt arbeidsgivers nye plikter som ble innført fra nyttår?

Arbeidsgivere skal nå innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av fordeler som en ansatt mottar fra arbeidsgivers forretningspartnere.

Dette omfatter i utgangspunktet alle fordeler, gaver i form av reiser, billetter til arrangementer, bonuspoeng og rabatter.

For å kunne oppfylle disse pliktene bør alle arbeidsgivere nå få på plass rutiner som sikrer at de får nødvendig informasjon om slike ytelser, enten fra den ansatte eller fra den som gir ytelsen. Alle arbeidsgivere bør derfor snarest ta stilling til om det skal være tillatt for de ansatte å motta ytelser fra tredjeparter, og i så fall hvilke plikter den ansatte har som følge av dette.

For å slippe reaksjoner eller sanksjoner for brudd på pliktene, må arbeidsgiver ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å få informasjon fra den ansatte eller tredjeparten. I følge skattemyndighetene bør eventuelle plikter eller forbud mot å motta slike ytelser tas inn i arbeidsavtaler, eller arbeidsinstrukser.

I følge regjeringens opprinnelige forslag skal rapporteringsfristen for såkalte tredjepartsytelser utsettes i to måneder. Finansdepartementet har imidlertid ennå ikke gjort de nødvendige endringer i a-opplysningsforskriften. Vi velger å tro at det å tilpasse seg forslaget ikke kan medføre ileggelse av gebyrer. I så fall er første frist for innrapportering av tredjepartsytelser 5. april 2019.

Er du klar?

Våre advokater kan bistå med å kartlegge og vurdere hvilke rutiner din virksomhet bør ha, samt foreslå nødvendige endringer i arbeidsavtaler eller arbeidsinstrukser.

Ta gjerne kontakt!

 


 

Les mer om regelverket her:

Spørsmål og svar om naturalytelser:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2019/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/sporsmal-og-svar-om-naturalytelser/id2631745/

Nye regler om rabatter i arbeidsforhold:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/nye-regler-om-rabatter-i-arbeidsforhold-og-arbeidsgiverforpliktelser-gjeldende-for-inntektsaret-2019/