Deltakerfastsetting ved samdrift og samlokalisering i havbruksnæringen

Kildeartikkel.

Akvakulturdriftsforskriften av 17. juni 2008 nr. 822 regulerer ulike former for samarbeid i havbruksnæringen; samdrift og samlokalisering. Virksomheter som samarbeider på en slik måte kan være omfattet av reglene om deltakerfastsetting jf. skatteloven §§ 10-40 flg. Dette har særlig betydning for oppgaveplikt og skatteplikt ved utdelinger (treprosentregelen).