Etterberegning av utgående merverdiavgift

Kildeartikkel.

Vedtak om etterberegning av utgående merverdiavgift for 2010-2014 med tilsammen kr 2 264 460, som følge av drift av næringsvirksomhet som ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b. Spørsmål om det foreligger avgiftspliktige salg i Norge, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1, jf. § 1-2 eller om det foreligger innførsel fra [land] til Norge, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2, jf. tolloven § 5-9 og tollforskriften § 5-9-1.   Klagen tas ikke til følge