Etterberegnet inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter

Kildeartikkel.

Saken gjelder etterberegnet inngående merverdiavgift ved anskaffelse av snøskuter, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-4, jf. 1-3 annet ledd, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd. Omtvistet beløp utgjør kr 27 612. Det er også ilagt tilleggsskatt med 20 %, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3.   Klagen tas ikke til følge