Utlendinger bør også ha rett til et nasjonalt ID-kort

Kildeartikkel.

I disse dager er forskrift til lov om pass og nasjonale ID-kort ute på høring. Jeg tror utstedelse av de nye nasjonale ID-kortene vil gi en trygg og sikker ID – for norske innbyggere.  Men det nye ID-beviset løser ikke utfordringene for alle som har lovlig opphold i Norge.