Rentefradrag mellom nærstående

Kildeartikkel.

Saken gjelder spørsmål om begrensning av rentefradrag mellom nærstående, jf. skatteloven § 6-41. Det som er omtvistet i saken er om et «Specialised Investment Fund» opprettet etter lovgivningen i [land1] skal regnes som långiver ved nærstående vurderingen. Klagen tas ikke til følge.