Uttaksbeskatning av gave fra skattepliktig forening

Kildeartikkel.

Klage på avgitt bindende forhåndsuttalelse (BFU). Forhåndsuttalelsen gjelder omstrukturering av A, som er en skattepliktig forening. Skattekontoret konkluderte med at gavetransaksjoner i forbindelse med omstruktureringen utløser uttaksbeskatning etter skatteloven § 5-2.