Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Kildeartikkel.

Det er krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Formålet med reglene om personalliste er å motvirke svart arbeid. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.  Denne meldingen gir nærmere beskrivelse av reglene i bokføringslovgivningen.