Søknader om unntak fra bestemmelser i bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven

Kildeartikkel.

Med virkning fra 1. juni 2019 er Skattedirektoratets myndighet til å gjøre unntak ved enkeltvedtak etter bokføringsloven, bokføringsforskriften og regnskapsloven delegert til skattekontoret. 

Søknad om unntak skal sendes til:

Skattekontoret
Divisjon Brukerdialog
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo

Søknaden kan også sendes elektronisk via Altinn.

Det er ikke utarbeidet eget skjema for søknadene.

Nedenfor følger lenker til Skatteetatens artikler om bl.a. dispensasjonspraksis, herunder hvilken informasjon som skal være med i en søknad:

Ved behov for ytterligere veiledning i forbindelse med en søknad, kan du kontakte skattekontoret