MVA-fritak på elektroniske tidsskrifter og e-bøker

Kildeartikkel.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift som regulerer fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrifter og bøker.

Forskriften anvender langt på vei samme vilkår for elektroniske publikasjoner som for trykte, men med enkelte justeringer for å tilpasse fritakene til digital publisering.

For elektroniske tidsskrifter er det verdt å merke seg at det gis anledning til å forhåndspublisere to enkeltartikler per uke.

Finansdepartementet skal i løpet av høsten vurdere nærmere hvordan fritaket for elektroniske tidsskrifter skal avgrenses.