Engangsavgift 2019

Kildeartikkel.

Engangsavgift 2019 – SkatteetatenStartside til skatteetatentartside til skatteetatenfooter/desktop/standardSkatteetaten. Logo

Har du skrudd av JavaScript i nettleseren din? For at www.skatteetaten.no skal fungere best mulig, må du skru på JavaScript.

Avgiftsrundskriv

  • Gjelder fra 01.10.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om engangsavgift for 2019.

Endringer 1. oktober 2019

Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner:

  • § 2 avgiftsgruppe I: Aldersgrensen er endret fra 30 til 20 år.

Forskrift om engangsavgift på motorvogner:

  • § 3-3: Endringer som følge av at aldersgrensen for kjøretøy i stortingsvedtaket § 2 avgiftsgruppe I er endret fra 30 til 20 år.

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Presiseringer tilknyttet betaling av vrakpantavgift for spesialutrustede kjøretøy (punkt 3.3.3.5 og punkt 6.17.2).
  • Endringer som følge av at aldersgrensen for kjøretøy i stortingsvedtaket § 2 avgiftsgruppe I er endret fra 30 til 20 år (punkt 3.3.10, punkt 6.3.1, punkt 6.3.2 og punkt 8.2.4).
  • Omtalen av spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet er oppdatert: Noen justeringer i kriteriene for avgiftsfritak (punkt 6.12).
  • Omtalen av fritaket for amatørbygde kjøretøy har blitt forenklet (punkt 6.14).
  • Redaksjonelle endringer.

Kort om rundskrivet

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis. Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Tidligere versjoner av årsrundskrivet for 2019