Grunnavgift på mineralolje mv. – fritak for mineralolje mv. til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart – praksisendring

Kildeartikkel.

Uttalelsen gjelder rekkevidden av fritaket for grunnavgift på mineralolje mv. som brukes til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart i særavgiftsforskriften kap. 4-3.