Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap)

Kildeartikkel.

Fra 1. januar 2020 skal bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13b, kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, jf. bokføringsforskriften § 7-8 første ledd. Kravet gjelder også for andre bokføringspliktige som har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig. Skattedirektoratet har den 23. mars 2017 fastsatt Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger. Bokføringsforskriften § 7-8 ble tilføyd ved forskrift 22 desember 2017 nr. 2387, med virkning for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.