Oppdatering av reglene om forenklet IFRS?

Kildeartikkel.

Forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS) har ikke vært oppdatert den senere tid. For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2018-regnskapet, fastsatte Finansdepartementet en midlertidig bestemmelse for 2018 i forskriften. 

Departementet har nå bedt Finanstilsynet vurdere, og eventuelt foreslå, en bestemmelse i forskriften for å avhjelpe en eventuell tilsvarende eller liknende situasjon for 2019-regnskapene.

Departementet ber om Finanstilsynets tilbakemelding innen 25. november 2019.