Arbeidsopphold utenfor hjemmet

Kildeartikkel.

Fradrag for merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, jf. skatteloven §§ 6-13 og 6-44. Herunder spørsmål om hvorvidt skattepliktig er pendler.Påklaget beløp er kr 216 262. Hovedspørsmålet i saken gjelder fastleggingen av hva som må anses som skattepliktiges «hjem», i skatterettslig forstand, jf. skatteloven § 3-1.