Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Kildeartikkel.

<p>Brønnøysundregistrene har tidligere kunngjort at gjennomføringsmelding og andre meldinger, eksempelvis nystiftelse, kapitalforhøyelser og vedtektsendringer,&nbsp;som sendes elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. For papirskjema er fristen 30. november.</p>
<h3>Saksbehandlingstid for elektroniske meldinger</h3>
<p>I dag er saksbehandlingstiden som følger for elektroniske meldinger:</p>
<div class="epi-contentfragment">behandlingstider BRREG.PNG</div>
<p><a href="https://www.brreg.no/bedrift/saksbehandlingstid/" target="_blank">Her kan du sjekke hva saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene er nå</a>.</p>
<p>Merk at innsendinger per post kan ha vesentlig lengre saksbehandlingstid.</p>