Fusjon mellom borettslag og AS

Kildeartikkel.

Skattedirektoratet har 6. desember 2019 i brev til et advokatfirma uttalt: