O jul med din glede og barnlige lyst!

Kildeartikkel.

Lovdata har som tradisjon å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. Så glad er vi, så glad er vi for å i år gi et pengebeløp til Barnas Jurist. Gledelig jul!

Artikkel   20. desember 2019   👤 Lovdata  

Barnas Jurist er et rettshjelpstiltak under Gatejuristen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. Målet er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Etter at Barnas Jurist ble etablert i 2016 har de bistått barn og unge i nærmere 2000 saker. I 2018 ble Barnas Jurist Innlandet startet for å kunne hjelpe enda flere barn og unge.

Barnas Jurist yter juridisk bistand innen flere rettsområder. Eksempler på saker Barnas Jurist kan bistå i er mobbesaker, rett til nødvendig helsehjelp, barn og unges medbestemmelsesrett, NAV-saker, strafferett og arbeidsrett. Frivillige jusstudenter forestår det meste av klientkontakt og saksbehandling. Saksbehandlingen blir deretter kvalitetssikret og godkjent av en jurist.

I tillegg til å behandle enkeltsaker, reiser saksbehandlerne ut på oppsøkende saksmottak én gang i måneden. Gjennom oppsøkende saksmottak får barn og unge kjennskap til tilbudet, og terskelen for å ta kontakt blir lavere.

Barnas Jurist tar imot nye henvendelser fra kl. 09.00-15.00 mandag til fredag. Barnas Jurist kan nås per telefon på 22 41 22 40 eller ved oppmøte i lokalene våre i Skippergata 23 i Oslo. Man kan når som helst sende inn nye saker til post@barnasjurist.no eller på våre nettsider www.barnasjurist.no.