Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020

Kildeartikkel.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Lovtidend   31. desember 2019   👤 Sunniva Rebbestad, Lovdata  

Finansdepartementet har fastsatt forskrift 19. desember 2019 nr. 2027 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019. 

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 400 kroner, dette er en økning på 10 kroner. Fra ikrafttredelsen oppheves forskrift 20. juni 2019 nr. 763. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Vedtaket om forsinkelsesrente er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3, mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er hjemlet i § 3a. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.

Her finner du en kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten.