Rapport om advokatregulering: Liberalisering av eierskapsreglene kan være positivt for konkurransen

Kildeartikkel.

<p>Eierskapsreglene har blant annet betydning for revisjonsselskapene som har advokatforetak i nettverket.</p>
<p>Hovedkonklusjonene i analyserapporten er:</p>
<ul class="list">
<li>En innstramming av eierskapsreglene fører med seg en betydelig risiko for å begrense konkurransen unødvendig, dvs. at det enten ikke vil være effektfullt å stramme inn eller at det ikke bør strammes inn.</li>
<li>En liberalisering av eierskapsreglene som tillater eksternt eierskap i et visst omfang kan øke konkurransen og tilføre ny ikke-juridisk kompetanse, og i tillegg potensielt gi mer investering i nyskapning og teknologi.</li>
<li><span>Advokatlovutvalgets forslag om å fjerne advokatenes rettsrådsmonopol vil ikke få stor effekt. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre forslaget.</span></li>
</ul>