Lover i kraft 1. februar 2020

Kildeartikkel.

Tre lover som blant annet endrer passloven, politiloven og folketrygdloven samt lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU trer i kraft 1. februar 2020.

Lovtidend   31. januar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Lov 29. mars 2019 nr. 8 om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU trer i kraft fra midnatt, men på grunn av tidsforskjellen kan britene feire – eller sørge, alt ettersom – fra klokken 23.00 lokal tid 31. januar 2020. Overgangsperioden gjelder ut året 2020.
Lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover har en rekke ulike ikrafttredelsesbestemmelser som best kan leses i loven del V. Det som settes i kraft 1. februar 2020 er endringene i folketrygdloven § 11-20 og § 11-21, med virkning kun for saker med virkningstidspunkt fra og med samme tidspunkt.

De aktuelle lovene vil være ferdig ajourført med endringene fra midnatt.