Høyesterett definerer «innsigelser» i entrepriser

Kildeartikkel.

– Høyesterett stiller med denne dommen ganske så beskjedne krav til hva som er å betrakte som innsigelser i sluttoppgjøret, sier advokat Henrik Garmann.