Foreslår nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier

Kildeartikkel.

Regjeringen foreslår å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker, samt å styrke reglene om tollkontroll med piratkopier og andre varer som krenker immaterialrettigheter.