Han blir ny sjef for Oslo statsadvokatembeter

Kildeartikkel.

Første desember tiltrådte Jørn Sigurd Maurud i posten som øverste leder for påtalemyndigheten. Omtrent samtidig gikk søknadsfristen ut til å etterfølge ham som embetsleder i Oslo statsadvokatembeter. Av de fire søkerne ble det førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim som kom ut på topp av ansettelsesprosessen.

Alfheim ble statsadvokat i Oslo i 2008, og er allerede konstituert i stillingen som embetsleder. For tiden er han bundet opp som aktor i Jensen-saken, som ruller og går i Borgarting lagmannsrett.

I fredagens statsråd ble det også kartverksdirektør Anne Cathrine Frøstrup oppnevnt som fast stedfortreder for Riksmekleren for de neste to årene. For samme periode ble det utnevnt særskilte meklere for Riksmekleren. Disse er:

 1. Ekstraordinær lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
 2. Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
 3. Lagdommer Tine Kari Nordengen, Oslo
 4. Lagmann Torkjel Nesheim, Bærum
 5. Pensjonert sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
 6. Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
 7. Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
 8. Direktør Adele Matheson Mestad, Oslo
 9. Professor Nils-Henrik von der Fehr, Hurdal
 10. Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
 11. Advokat Hilde Lund, Oslo

Statsrådsprotokollen ser du her.