Høring – forslag til endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften

Kildeartikkel.

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forsvarsloven og vernepliktsforskriften. Det foreslås å lovfeste adgangen til å inngå kontrakt som reservist i Forsvaret.