Høring om endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler – legemidler omfattet av beredskapsplikt

Kildeartikkel.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler (grossistforskriften).