Prop. 42 L (2019–2020)

Kildeartikkel.

I proposisjonen foreslår departementet å oppheve kravet i friluftsloven om at fylkesmannen må stadfeste kommunalt fastsatte adferdsregler. Videre foreslås det å klargjøre at departementet bare kan tildele fylkeskommunene oppgaver i form av forskrift, og ikke lengre gjennom retningslinjer.