Fire søkere konkurrerer med Skoghøy

Kildeartikkel.

Søkerlisten til det ledige embetet i Høyesterett inneholder to advokater, to professorer og én lagdommer.