G-02/2020 Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre

Kildeartikkel.

Rundskriv om nordisk-europeisk arrestordre omhandler pågripelse og overlevering av personer mellom Norge og medlemsstater i Den europeiske union etter reglene i arrestordreloven med tilhørende forskrift.