59 klienter krever millioner i erstatning fra advokat

Kildeartikkel.

I en arrestbegjæring sendt til byfogden i Oslo, beskriver advokatens forsikringsselskap saken som et underslag av klientmidler.