Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag

Kildeartikkel.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.