Terskelverdier

Kildeartikkel.

En oversikt over terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.