Advokater blir dommere i Bergen og Vestfold

Kildeartikkel.

Innstillingsrådet for dommere har i februarmøtet behandlet blant annet to embeter som tingrettsdommere og ett embete som lagmann.